Tot wanneer kan ik me als inwoner van Ilpendam aanmelden om mee te doen?

U kunt tot 2 juni 2023 aanmelden, liefst via het formulier dat verkrijgbaar is bij Dorpswinkel Anne & Co.

Aanbevolen artikelen